Strona Główna    |    Kontakt
Z przyjemnością witamy Państwa na naszej stronie internetowej. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą oraz świadczonymi przez naszą firmę usługami. W przypadku jakich kolwiek pytań prosimy o kontakt z naszym biurem drogą telefoniczną lub mailową.


Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych powstało w 1996 r. jako firma jednoosobowa. W tym czasie w 90 – ciu procentach były to roboty na budynkach prywatnych. W następnych latach 1999 – 2001 r. pojawiły się przetargi, w których uczestniczyliśmy. Najczęściej roboty te dotyczyły wymiany dachów z więźbami. Znaczący rozwój firmy nastąpił w latach 2001 – 2004, gdy weszła ustawa o usuwaniu i przekazywaniu azbestu do utylizacji. My bardzo szybko zrobiliśmy uprawnienia w tej dziedzinie. (...)

"Twój pomysł, europejskie pieniądze"

Miło nam poinformować, że PRZEDSIEBIORSTWO USŁUG BUDOWLANYCH „SARSBUD” RYSZARD SZCZOTKA jest Beneficjentem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś I Przedsiębiorczość i Innowacje, Działanie 1.2 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw.
Tytuł projektu:
„Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez powiększenie parku maszynowego, informatyzację procesu zarządzania, zmniejszenie kosztów usług obcych i wprowadzenie do oferty nowych produktów i usług"

Punkty informacyjne:

www.rpo.lubelskie.pl
Bezpłatna infolinia: 0-800-888-776
Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin

www.lawp.lubelskie.pl
nr telefonu do Punktu Informacyjnego 81 462 38 31, 81 462 38 12
Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości
ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin

Firma SARSBUD Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych z siedzibą w miejscowości Sarny 28 A, 08-504 Ułęż w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności z Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" zakończyła prace związane z realizacją wniosków na dwa zadania inwestycyjne:  "Remont i rozbudowa budynków gospodarstwa rolnego pod działalność gospodarczą na ul. Lubelskiej w Rykach" oraz  "Budowa hali magazynowo - administracyjnej w Sarnach". 
Operacja współfinansowana była przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka "W dolinie Tyśmienicy i Wieprza" obejmuje swym obszarem 16 Gmin w tym Gminę Ułęż i Ryki  na których prowadzone były inwestycje. Obydwie inwestycje zostały zakończone pod koniec maja 2015 r.


Lokalna Grupa Rybacka
"W dolinie Tyśmienicy i Wieprza"
ul. Słowackiego 11
21-100 Lubartów
Telefon : 81 851 02 22
Telefon : 533 363 332
Fax : 81 854 17 50
Web Site :  http://lgr-lubelskie.pl