Strona Główna    |    Kontakt
Z przyjemnością witamy Państwa na naszej stronie internetowej. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą oraz świadczonymi przez naszą firmę usługami. W przypadku jakich kolwiek pytań prosimy o kontakt z naszym biurem drogą telefoniczną lub mailową.

Nasze Realizacje

 • Budowa Centrum Edukacyjno sportowego Gminy Stężyca
 • Rozbudowa zakładu przetwórstwa owocowego o magazyn wysokiego składowania - mroźnia z maszynownią w Opolu Lubelskim
 • Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji szkolnego placu zabaw przy Zepole Szkłó im. Ks. B. Markiewicza w Rudzie Talubskiej w Gminie Garwolin
 • Rozbudowa Zespołu Szkół im. Ks. B. Markiewicza w Rudzie Talubskiej w Gminie Garwolin
 • Roboty budowlane i instalacyjne związane z wykonaniem remontu i adaptacji budynku po byłym przedszkolu na cele Ośrodka Rewalidacyjno Wychowawczego w Rykach
 • Budowa Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rudzie Talubskiej
 • Wykonanie termomodernizacji ZPO w Bobrownikach wraz z zamiana kotłowni zasilanej paliwem stałym na gaz płynny i wymianą instalacji c.o.
 • Budowa sali gimnastycznej wraz złącznikiem i zapleczem przy ZSO im. H. Sienkiewicza w Grabowie Szlacheckim
 • Budowa sali gimnastycznej przy ZSO nr 3 w Leopoldowie -II etap
 • Budowa kopleksu sportowego w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012" - budynek
 • Wymiana poszycia dachowego, stolarki okiennej, wykonanie izolacji pionowej i poziomej, a także termomodernizacja zabytkowego Dworku Klasycystycznego w Rykach
 • Budowa Gminnego Obiektu Sportowego w Ułężu przy ZSO w Sobiesyznie - etap I
 • Budowa przedszkola w Kłoczewie w ramach zadania „Poprawa dostępności do usług przedszkolnych w Gminie Kłoczew poprzez rozbudowę infrastruktury przedszkolnej”
 • Budowa Sali Gimnastycznej z łącznikiem dla Szkoły Podstawowej w Bogucinie
 • Rozbudowa Publicznego Przedszkola w Maciejowicach
 • Wykonanie ciągu drogi powiatowej w ramach zadania „poprawa bezpieczeństwa dróg powiatowych na terenie Gminy Stężyca
 • Budowa Kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Puławach Etap I
 • Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt wraz z e składem środków i karmy w Puławach Etap I
 • Remont schodów na terenie pobrzeża Wisły w Puławach
 • Przebudowa infrastruktury drogowej i chodników w m. Ryki
 • Przebudowa i remont budynku Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej w Rykach
 • Termomodernizacja budynku przedszkola nr 5 w Rykach
 • Termomodernizacja budynku warsztatów szkolnych przy ZSZ nr 1 – seg. I i II w Rykach
 • Termomodernizacja budynku internatu przy ZSZ nr 1 w Rykach
 • Remont zabytkowego Zespołu Szkół w Sobieszynie im. K. hr Kickiego
 • Remont zabytkowego drewnianego Kościoła w Żabiance
 • Przebudowa i rozbudowa Targowiska Miejskiego na potrzeby Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Lublinie na miejsce egzaminowania w Puławach